صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

    بازگشت به صفحه اخبار

پروموشن ماه رمضان برای کاربران جدید

طرح  ADSL رمضان
براي کاربران جديد
===========================
سرعت 6mb
ترافيک  6GB
سرويس 6 ماهه
فقط 29000 تومان!!
==========================
اين پروموشن فقط در ماه رمضان قابل واگذاري و پس از آن تمديد نمي شود
به دليل ظرفيت محدود
اولوين مراجعه در اولويت واگذاري است

براي اطلاعات بيشتر تماس بگيريد
32321551 - 011

     تعداد بازدید : 3860  بار