صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

    بازگشت به صفحه اخبار

ایمیل بزنید = جایزه بگیرید...!

شرکت پارسیان نت قصد دارد در جهت اطلاع رسانی دقیق رو سریعتر به کاربران محترم سیستم اطلاع رسانی از طریق ایمیل را فعال نماید

لذا از کاربران محترم درخواست می گردد در این جهت این شرکت را یاری رسانده بدین ترتیب که

 

با ارسال نام کاربری ADSL خود

 

از طریق ایمیل شخصی و معتبر

به آدرس زیر اقدام نمایند

ADSL@parsianet.com

تا ضمن ثبت کردن آن ایمیل ارسال به عنوان ایمیل شخصی فرد مورد نظر

تا هدیه ای نیز به رسم سپاسگذاری به اکانت شما افزوده گردد

لطفا در صورتی که برای دیگران در جهت کمک اقدام به ارسال ایمیل می نمایید

حتما با ایمیل شخصی فرد ارسال گردد

چون به ایمیل ها و نام کاربری تکراری ترتیب اثر نخواهد شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

32321551

     تعداد بازدید : 3782  بار