صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

    بازگشت به صفحه اخبار

تخفیف ترافیک مازاد-آبان 94

 

تخفيف ترافيک = 10 گيگ = 10روزه = (نرخ هر گيگ2200 تومان)=فروش فقط در آبان 94 - مجموع 22 ت

تخفيف ترافيک = 20 گيگ = 20روزه = (نرخ هر گيگ1900 تومان)=فروش فقط در آبان 94 - مجموع 38 ت

تخفيف ترافيک = 30 گيگ = 30روزه = (نرخ هر گيگ1500 تومان)=فروش فقط در آبان 94 - مجموع 45 ت

1- خرید این ترافیک های بصورت حضوری مقدور می باشد
2- پس از پایان روز مورد هر طرح حجم باقیمانده صفر می شود
3- در صورتی  این طرح برای کاربران قابل شارژ است که تاریخ قرارداد داشته و حداقل ترافیک موجودشان 5 گیگ باشد.اگر 5 گیگ نبود ابتدا باید حجم خریده به 5 گیگ برسند سپس اقدام به خرید ترافیک تخفیفی نمایند
4- به مبالغ فوق ارزش افزوده اضافه خواهد شد
5- کاربران می توانند هر چند بار که بخواهند همزمان یا غیر همزمان چند بار طرح های را بخرند مهلت فروش این طرح های تا پایان آبان می باشد
 

     تعداد بازدید : 3718  بار