صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

    بازگشت به صفحه اخبار

جشنواره زمستانه ADSLبرای مشتریان پارسیان نت

جشنوارهADSL   زمستان  1394 شرکت پارسيان نت

مهلت جشنواره از تاريخ   15/10/1394  تا تاريخ   15/11/1393    می باشد

طرح 1 : تخفیف برای خرید سرویس ::

در صورتیکه کاربران سرویس های خود را بصورت 3ماهه یا 6 ماهه یا 12 ماهه تمدید نمایند بر اساس جدول زیر درصد تخفیف به آنها تعلق خواهد گرفت.
بر اساس جداول زیر:
سرعت    سرویس    درصد تخفیف    مبلغ تخفیف(ریال)
512k    6 ماهه    10 %    65.400
512k    12ماهه    20 %    213.600
4 MB    3 ماهه    15 %    89.850
4 MB    6 ماهه    20 %    199.800
4 MB    12ماهه    30 %    569.700
6 MB    3 ماهه    20 %    159.800
6 MB    6 ماهه    25 %    324.750
6 MB    12ماهه    35 %    804.650
8 MB    3 ماهه    25 %    224.750
8 MB    6 ماهه    40 %    639.600
8 MB    12ماهه    50 %    1.349.500

نکات :
* کاربر می تواند برای استفاده از این طرح در صورتی که هم اکنون تاریخ قرارداد دارد و ترافیک نیز دارد اقدام به خرید این سرویس نماید. با این کار ترافیک های مندرج در جدول فوق به ترافیک جاری افزوده و تاریخ آن نیز به انتهای تاریخ موجود اضافه خواهد شد


طرح 2 :   اختصاص هدیه برای خرید 2 برابر سرویس

به کلیه کاربران جدید و قدیم که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت زیر نمایند جایزه تعلق خواهد گرفت:

هدیه    شرایط اختصاص طرح
6 ماه سرویس اینترنت رايگان
یا
20GB  حجم رایگان    کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 24 ماهه نمایند یعنی پکیج های 12 ماهه را دو بار خرید نمایند.
4 ماه سرویس  اینترنت رايگان
یا
15GB  حجم رایگان    کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 12 ماهه نمایند یعنی پکیج های 6 ماهه را دو بار خرید نمایند.
2 ماه سرویس  اینترنت رايگان
یا
10GB  حجم رایگان    کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 6 ماهه نمایند
یعنی پکیج های 3 ماهه را دو بار خرید نمایند.

نکته1 : ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان، 2GB مي باشد

نکته2 : طرح 2 برابر در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر اکانت هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد سرویس انجام دهند تا طرح اعمال شود.

نکته3: طرح فوق برای سرعتهای بالای 4MB  قابل ارایه می باشد

     تعداد بازدید : 3730  بار