صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

طرح تخفیفی و تشویقی برای کاربران پارسیان

ضمن تبريک ولادت با سعادت حضرت علي (ع)
شرکت پارسيان سيستم طبرستان تنها شرکتي است که در راستاي ارائه سرويس ADSL با کيفيت و سرعت بسيار مطلوب ؛ اقدام به اجراي طرحهاي مختلف تشويقي در سال 1389 نموده است که برخي از آنها در قسمت "طرحهاي تشويقي" قابل مشاهده است.اين کار با استقبال کاربران محترم مواجه شده است و ما را بر آن داشته است که با افزايش اين طرحهاي در مقاطع مختلف سال اقدام به پاسخوگويي به نيازهاي کاربران محترم نماييم.
در همين راستا در سال جديد نيز بر طبق درخواستهاي مکرر کاربران محترم ؛ شرکت پارسيان سيستم اولين طرح خود را بصورت زير ارائه مي دهد:

طرح تشويقي و تخفيفي شرکت پارسيان سيستم طبرستان
اين طرح از تاريخ 26/03/1390  مصادف با ولادت حضرت علي (ع) آغاز
و تا تاريخ 26/04/1390 مصادف با ولادت حضرت مهدي (عج) ادمه خواهد داشت:

شرايط اختصاص طرح :
1- براي کاربران پارسيان::: به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند 2ماه سرويس رايگان ADSL تعلق خواهد گرفت. اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد  3 ماه سرويس رايگان به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.
2- براي کاربران جديد معرفي شده :::  مشتري معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز 1 ماه سرويس رايگان دريافت خواهند کرد.  در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد نيز 2ماه سرويس رايگان دريافت خواهد نمود.
3- هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 10G ترافيک مازاد رايگان معاوضه نمايند.
4- تعريف ماه رايگان بدين صورت است که هر پهناي باندي را که کاربر هم کنون دارد از همان سرويس؛ رايگانش را دريافت خواهد کرد يعني اگر سرويس 256 دارد ماههاي رايگان او نيز 256  نيز خواهد بود.

لازم به ذکر است که زمان این طرح به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

شرکت پارسيان سيستم طبرستان