صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

6 ماه اینترنت رایگان + یک مودم رایگان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر=**تمدید شد**

طرح تشويقي و تخفيفي شرکت پارسيان سيستم طبرستان
به مناسبت اعياد قربان و غدير

به دلیل استقبال کاربران و درخواستهای مکرر این طرح تا تاریخ 05/09/1390 تمدید شد.

شرايط اختصاص اين طرح :

الف = در صورتي که کاربر جديد باشند::
* 3ماه اينترنت رايگان + 1 مودم رايگان:::::: درصورتي که قرار داد يکساله و يا پکيج هاي يکساله خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت +3 ماه رايگان که در مجموع 15 رايگان داده خواهد شد.
* 1 مودم رايگان :::::: درصورتي که قرار داد 6ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت اهدا خواهد شد.
* 3 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري گردد 3 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 6 ماه سرويس خواهد شد.
* 1 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري گردد 1 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 2 ماه سرويس خواهد شد.

ب = در صورتي که کاربر از شرکت ديگر سرويس داشته باشند::

*  6 ماه اينترنت رايگان + 1 مودم رايگان:::::: درصورتي که قرار داد يکساله و يا پکيج هاي يکساله خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت +6 ماه رايگان که در مجموع 18 رايگان داده خواهد شد.

*   3 ماه اينترنت رايگان +1 مودم رايگان :::::: درصورتي که قرار داد 6ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت+ 3ماه اينترنت رايگان داده خواهد شد.که در مجموع 9 ماه رايگان مي شود.

*   4 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري گردد 4 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 7 ماه سرويس خواهد بود.

*  2 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري گردد 2 ماه رايگان داده خواهد شد.که در مجموع 3 ماه سرويس خواهد بود.

نکات ::
* ترافيک حجمي به ازاي هر 1 ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.
* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 3G ترافيک رايگان معاوضه نمايند.
* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

در حال حاضر پیش شماره های زیر قابل پشتیبانی می باشندو در آینده بسیار نزدیک سایر پیش شماره های شهر بابل پشتیبانی شده و اطلاع رسانی خواهد شد.

321/322/323/326        220/221/222/219/229     325/324/      225/226

پارسیان سیستم طبرستان

3221551