صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

*** طرح جشنواره زمستانه ***

شرکت پارسيان سيستم تبرستان تنها شرکتي است که در راستاي ارائه سرويس ADSL با کيفيت و سرعت بسيار مطلوب ؛ اقدام به اجراي طرحهاي مختلف تشويقي در سال 1389 نموده است که برخي از آنها در قسمت "طرحهاي تشويقي" قابل مشاهده است.اين کار با استقبال کاربران محترم مواجه شده است و ما را بر آن داشته است که با افزايش اين طرحهاي در مقاطع مختلف سال اقدام به پاسخوگويي به نيازهاي کاربران محترم نماييم.
در همين راستا در پايان سال 90  نيز بر طبق درخواستهاي مکرر کاربران محترم ؛ شرکت پارسيان سيستم  طرح زمستانه خود را بصورت زير ارائه مي دهد:

طرح زمستانه شرکت پارسيان سيستم تبرستان
اين طرح تا از تاریخ 10/10/1390 تا تاريخ 20/12/1390 ادامه خواهد داشت

طرح معرفی کاربر  :
1- براي کاربران پارسيان::: به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند 2ماه سرويس رايگان ADSL تعلق خواهد گرفت. اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد  3 ماه سرويس رايگان به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.
2- براي کاربران جديد معرفي شده :::  مشتري معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز 2 ماه سرويس رايگان دريافت خواهند کرد.  در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد نيز 3ماه سرويس رايگان دريافت خواهد نمود.
5- هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 5GB ترافيک مازاد رايگان معاوضه نمايند.
6- تعريف ماه رايگان بدين صورت است که هر پهناي باندي را که کاربر هم کنون دارد از همان سرويس؛ رايگانش را دريافت خواهد کرد يعني اگر سرويس 256 دارد ماههاي رايگان او نيز 256  نيز خواهد بود.

نکات::
سرويس رايگان در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کند.

سرويس رايگان در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام داده سپس طرح به او اختصاص داده شود.

اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد طرح تشويقي از هم اکنون به انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

ترافيک حجمي به ازاي هر 1 ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

************************************************************
طرح زمستانه براي کاربران پرمصرف::

کليه کاربراني که تا پايان بهمن ماه سال 1390 به عملکرد هاي زير برسند شامل طرح تشويقي خواهند شد.

1- کاربراني که تا پايان بهمن ماه 90 کل ترافيک مصرفي شان بالاتر از 200GB شده باشند = 5 ماه اينترنت رايگان
2- کاربراني که تا پايان بهمن ماه 90 کل ترافيک مصرفي شان بالاتر از 150GB شده باشند = 4 ماه اينترنت رايگان
3- کاربراني که تا پايان بهمن ماه 90 کل ترافيک مصرفي شان بالاتر از 100GB شده باشند = 3 ماه اينترنت رايگان
4- کاربراني که تا پايان بهمن ماه 90 کل ترافيک مصرفي شان بالاتر از 70GB   شده باشند = 2 ماه اينترنت رايگان
5- کاربراني که تا پايان بهمن ماه 90 کل ترافيک مصرفي شان بالاتر از 50GB   شده باشند = 1 ماه اينترنت رايگان

نکته1: در صورتي که کاربر تمايل به جابجايي ماه رايگان خود با ترافيک مازاد داشته باشد به ازاي هر ماه رايگان 5GB اهدا خواهد شد.
نکته2: در صورتي که کاربر هم اکنون نيز به يکي از موارد جدول بالا رسيده مي باشد مي تواند به شرکت تماس گرفته و جايزه خود را دريافت کند.
نکته3: ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان 1GB مي باشد.
نکته4: کاربراني که تمايل دارند ترافيک مازاد به جاي ماه رايگان دريافت کنند اما تاريخ پايان قرارداشان نزديک است و ممکن است ترافيک اختصاص يافته بسوزد مي توانند ابتدا تمديد قرارداد نموده سپس نسبت به دريافت ترافيک مازاد تشويقي اقدام نمايند.

کليه کاربران مي توانند کل ترافيک مصرفي خود  و ديگر اطلاعات سرويس را از طريق "حساب کاربري" خود بررسي نمايند.

""اين طرح فقط مخصوص کاربران پارسيان مي باشند""

**************************************
شرايط اختصاصي زمستانه براي کاربران جديد :

الف = در صورتي که کاربر جديد باشند::

* 2ماه اينترنت رايگان+ 1مودم رايگان ::::: درصورتي که قرار داد يکساله و يا پکيج هاي يکساله خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت +3 ماه رايگان که در مجموع 14 رايگان داده خواهد شد.
* 1 مودم رايگان :::::: درصورتي که قرار داد 6ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت اهدا خواهد شد.
* 2ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري گردد 2 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 5 ماه سرويس خواهد شد.
* 1 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري گردد 1 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 2 ماه سرويس خواهد شد.

ب = در صورتي که کاربر از شرکت ديگر سرويس داشته باشند::

*  4 ماه اينترنت رايگان + 1 مودم رايگان:::::: درصورتي که قرار داد يکساله و يا پکيج هاي يکساله خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت +4 ماه رايگان که در مجموع 16 رايگان داده خواهد شد.
*   2 ماه اينترنت رايگان +1 مودم رايگان :::::: درصورتي که قرار داد 6ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري گردد يک مودم رايگان تک پورت+ 2ماه اينترنت رايگان داده خواهد شد.که در مجموع 7 ماه رايگان مي شود.
*   3 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري گردد 3 ماه رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 6 ماه سرويس خواهد بود.
*  2 ماه رايگان :::::: درصورتي که قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري گردد 2 ماه رايگان داده خواهد شد.که در مجموع 3 ماه سرويس خواهد بود.

نکات ::
* ترافيک حجمي به ازاي هر 1 ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.
* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 2G ترافيک رايگان معاوضه نمايند.
* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

* در صورت تمایل کاربران می توانند به جای مودم رایگان ترافیک مازاد به مقدار 10GB  دریافت کنند.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

*******************************************************

80 % تخفیف ترافیک مازاد:

به اطلاع مي رساند به مناسبت ميلاد حضرت رسول اکرم محمد مصطفي (ص) و دهه مبارک فجر ؛ شرکت پارسيان سيستم طرح تخفيف ترافيک مازاد خود را ارائه مي دهد.
اين طرح از تاريخ 20/11/1390 الي 20/12/1390 قابل ارائه مي باشد.

هر يک از کاربران شرکت پارسيان سيستم مي توانند با مراجعه به "حساب کاربري" خود اقدام به خريد ترافيک مازاد تخفيفي بصورت آنلاين نمايند تا پس از خريد بلافاصله شارژ خودکار صورت مي گيرد.

نکات:
1- کاربران مي توانند ليست قيمت ترافيک مازاد تخفيفي را جهت مقايسه از اينجا دانلود نمايند.
2- مدت استفاده از اين ترافيکهاي  تخفيفي تا پايان قرارداد مي باشد لذا کاربراني که تاريخ پايان قرارداد آن نزديک است براي اينکه ترافيک تخفيفي خريداري شده سوخت نشود ؛ابتدا قرارداد خود را براي مدت معين تمديد نموده سپس اقدام به خريد ترافيک تخفيفي نمايند.
3- تاريخ خريد اين ترافيکهاي تخفيفي از تاريخ 20 بهمن تا 20 اسفند بوده و به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.

***************************************************
راه اندازی 4 مرکز جدید:

به اطلاع مي رساند بنابر درخواستهاي زياد کاربران؛ شرکت پارسيان سيستم تبرستان ديگر مراکز مخابراتي شهرستان بابل را راه اندازي نموده است و از تاريخ 20 بهمن 1390 به يمن ولادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) آماده سرويس دهي به کاربران جديد مي باشد.

کل پيش شماره هاي مراکز قابل پوشش شهرستان بابل به شرح زير مي باشد:
مرکز دانشگاه = 320 / 321 322 / 323 / 326
مرکز انقلاب = 220 / 221 / 222 / 229 / 219
مرکز بهشتي = 225 / 226
مرکز شهدا(اميرکلا) = 324 / 325 / 328
((جديد))
مرکز فهميده =  204 / 227
مرکز ولايت =   327
مرکز نوشيرواني = 320 / 329
مرکز کشاورز =  223

در صورتي که  کاربران جديدي که از 4 مرکز تازه افتتاح شده (مراکز : نوشيرواني - فهميده - کشاروز - ولايت) از شرکت پارسيان سيستم؛ حداکثر تا تاريخ 15/12/1390 سرويس ADSL دريافت کنند بدون هيچ پيش شرطي 2ماه سرويس رايگان به عنوان هديه دريافت مي کنند.
در غير اين صورت مي توانند از طرح جشنواره زمستانه شرکت پارسيان بهره مند گردند.

********************************************************************
منتظر طرحهاي ديگر در زمستان امسال باشيد....