صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

*ترافیک مازاد عیدی برای همه کاربران*

** ضمن تبریک و شاد باش به مناسبت سال نو **

و آزوی شادکامی و سلامتی برای همه در این سال فرخنده

شرکت پارسیان سیستم وظیفه خود دانسته که هر چند کوچک به مقدار (3GB)

**حجم مازاد رایگان**

به عنوان عیدی به کلیه کاربران خود اهدا نمایند این ترافیک مازاد در تاریخ

1390/12/29 

بصورت خودکار به اکانت کاربران افزوده خواهد شد.

پارسیان سیستم تبرستان

3221551