صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

* * * * *جشنواره پاییز 1391 شرکت پارسیان نت * * * * *

جشنوارهADSL  پاییز   شرکت  پارسيان نت (سيستم تبرستان)

اين جشنواره از تاريخ    1391/07/10  تا تاريخ   1391/09/20    ادامه خواهد داشت

********************************************************

شرايط اختصاص جشنواره پاییزه معرفی کاربر:

اختصاص طرح

نوع طرح تشویقی

 

برای کاربران

پارسیان

به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند

یک ماه سرویس تعلق خواهد گرفت.

اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد  1 ماه سرویس  به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.

 

براي کاربران جديد معرفي شده

 مشتريان معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز

2 ماه سرویس دريافت خواهند کرد.

در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد  2 ماه سرویس  دريافت خواهد نمود.

نکات::

* تخفیف سرويس در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کنند.

 

* تخفیف سرويس در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام دهد که البته تخفیف به این تمدید اعمال خواهد شد.

 

* اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد می توانند سرویس موجود خود را تمدید نمایند تا تخفیف بر روی آن اعمال شود و این تعرفه تخفیفی از هم اکنون به  انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر  ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

جایزه ماهانه برای ترافیک مصرفی :

شرکت پارسیان نت از میان  کلیه کاربرانی که بیشترین مصرف ترافیک (که شامل: ترافیک شارژ و ترافیک هدیه و ترافیک مازاد) را در ماه داشته باشند از میان آنها 50 نفری که بالاترین مصرف را داشته اند بصورت ماهانه قرعه کشی نموده و به 5 نفر جوایز ارزنده این را اهدا خواهد نمودو توضیحات بیشتر در سایت پارسیان نت قابل مشاهده است.

 

 

شرايط اختصاصي  جشنواره پاییزه براي کاربران جديد :

 

الف = در صورتي که کاربر جديد باشند::

نوع طرح تشویقی

شرایط

یک مودم تک پورت رايگان

+

2 ماه اينترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند. يک مودم رايگان تک پورت + 2 ماه سرویس رايگان که در مجموع 14 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

یک مودم  تک پورت با
50 % تخفیف

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري کند. یک مودم تک پورت با 50% تخفیف اهدا خواهد شد.

3 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند 3 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 6 ماه اینترنت خواهد شد.

2 ماه  اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر  قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري کند 2 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 3 ماه اینترنت خواهد شد.

 

ب = در صورتي که کاربر جدید از شرکت ديگر سرويس داشته باشند::

نوع طرح تشویقی

شرایط

 

6 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند 5 ماه سرویس رايگان که در مجموع 18 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

4 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6 ماهه خريداري کند 4 ماه سرویس رايگان که در مجموع 10 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

3 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند 3 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 6 ماه اینترنت خواهد شد.

2 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر  قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري کند 2 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 3 ماه اینترنت خواهد شد.

نکات ::

* کلیه کاربران که از خودشان مودم دارند و مودم رایگان هم به آنها تعلق میگیرد می توانند مودم رایگان خود را مقدار 10GB ترافیک مازاد معاوضه نمایند

* ترافيک حجمي به ازاي هر  ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

هدیه روز تولد به مقدار 3GB :

به کلیه کاربران در روز تولد آنها مقدار 3GB هدیه روز تولد تعلق خواهد گرفت که بصورت اتوماتیک به اکانت آنها اضافه خواهد شد. این در صورتی است که حداقل 7 روز از قرارداد آنها باقی مانده باشد.

تلفن : 3221551                                                           www.Parsianet.com