صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

* * * * * * * جشنواره زمستانه ADSL پارسیان نت * * * * * * *

 

 

جشنوارهADSL2+      زمستان 1391    

 پارسيان نت (سيستم تبرستان)

 

اين جشنواره از تاريخ   10دی   تا تاريخ   22 اسفند    ادامه خواهد داشت

 

طرح 1 : شرايط اختصاص جشنواره معرفی کاربر:

 

اختصاص طرح

نوع طرح تشویقی

 

برای کاربران

پارسیان

به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند

یک ماه سرویس رایگان تعلق خواهد گرفت.

اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد   یک ماه سرویس رایگان به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.

 

براي کاربران جديد معرفي شده

 مشتريان معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز

2 ماه سرویس رایگان دريافت خواهند کرد.

در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد  2 ماه سرویس رایگان  دريافت خواهد نمود.

 

نکات::

* این طرح در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کنند.

 

* این طرح در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام دهد که البته تخفیف به این تمدید اعمال خواهد شد.

 

* اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد می توانند سرویس موجود خود را تمدید نمایند تا تخفیف بر روی آن اعمال شود و این تعرفه تخفیفیاز هم اکنون به  انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر  ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 ===================================

 

طرح 2 : شرايط اختصاصي  جشنواره زمستانه براي کاربران جديد :

 

تخفیفات

شرایط

یک مودم تک پورت رایگان   +

6 ماه اينترنت رايگان   +

برقراری رایگان

 

درصورتي که کاربر قرارداد دو ساله از سرویس (512k/15G) خريداري کند.

یک مودم رایگان+ 6 ماه اينترنت رايگان + برقراری رایگان

 که در مجموع 30 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

3 ماه اينترنت رايگان +

برقراری رایگان  +

10% تخفیف مودم تک پورت

 

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه خريداري کند.

10% تخفیف مودم تک پورت + برقراری سرویس رایگان + 3 ماه سرویس رايگان که در مجموع 15 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

2 ماه اينترنت رايگان  +

50% تخفیف برقراری سرویس  +

10% تخفیف مودم تک پورت

 

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6 ماهه خريداري کند.

10% تخفیف مودم تک پورت + 50% تخفیف برقراری سرویس  +

2 ماه اينترنت رايگان که در مجموع 8 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

1 ماه اينترنت رايگان  +

50% تخفیف برقراری سرویس 

 

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند.

50% تخفیف برقراری سرویس  + 1 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 4 ماه اینترنت خواهد شد.

 

50% تخفیف برقراری سرویس

درصورتي که کاربر  قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري کند.

50% تخفیف برقراری سرویس داده خواهد شد.

 

نکات ::

* کلیه کاربران که از خودشان مودم دارند و مودم رایگان هم به آنها تعلق میگیرد می توانند مودم رایگان خود را با مقدار 15GB ترافیک مازاد معاوضه نمایند

 

* ترافيک حجمي به ازاي هر  ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 ====================================

طرح 3 : طرح طلایی جشنواره  زمستانه  برای کاربران پارسیان نت :

 

به کلیه کاربران جدید و قدیم که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت زیر نمایند جایزه تعلق خواهد گرفت:

 

تخفیفات

شرایط

3 ماه سرویس اینترنت رايگان

یا

10 GB حجم رایگان

 

کاربرانی که اقدام به تمدید و برقراری سرویس خود بصورت 12 ماهه نمایند

2 ماه سرویس اینترنت رايگان

یا

7 GB حجم رایگان

 

کاربرانی که اقدام به تمدید و برقراری سرویس خود بصورت 6 ماهه نمایند

1 ماه سرویس اینترنت رايگان

یا

5 GB حجم رایگان

 

کاربرانی که اقدام به تمدید و برقراری سرویس خود بصورت 3 ماهه نمایند

 

نکات ::

* ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان، 1GB مي باشد

 

* طرح طلایی در صورتي به کاربران پارسيان نت اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر اکانت هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد سرویس انجام دهند تا طرح اعمال شود.


تلفن : (10خط) :  3221551