صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

جشنواره بهار 1392--سرعت 256k--سه ماهه---ترافیک 6GB ---- فقط 9000 تومان

طرح ویژه در جشنواره بهاره پارسیان نت
(فقط برای کاربران جدید)


سرعت 256k
ماهانه فقط 3000 تومان
3 ماهه
ترافیک 6GB

*********************
(فروش بصورت محدود)

اولویت مراجعه در اولویت واگذاری قرار دارد

 

 

مهلت فروش تا    31/02/1392