صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

جنشواره بهاره = = 1392 = = پارسیان نت = = با طرحهای متنوع....

 

جشنوارهADSL2+     بهار 1392     پارسيان نت (سيستم تبرستان)

 

اين جشنواره از تاريخ  10 اردیبهشت   تا تاريخ   10 خرداد    ادامه خواهد داشت

 

طرح 1 : شرايط اختصاص جشنواره معرفی کاربر:

 

اختصاص طرح

نوع طرح تشویقی

 

برای کاربران

پارسیان

به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند

یک ماه سرویس رایگان تعلق خواهد گرفت.

اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد   یک ماه سرویس رایگان به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.

 

براي کاربران جديد معرفي شده

 مشتريان معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز

2 ماه سرویس رایگان دريافت خواهند کرد.

در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد  2 ماه سرویس رایگان  دريافت خواهد نمود.

 

نکات::

* این طرح در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کنند.

 

* این طرح در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام دهد که البته تخفیف به این تمدید اعمال خواهد شد.

 

* اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد می توانند سرویس موجود خود را تمدید نمایند تا تخفیف بر روی آن اعمال شود و این تعرفه تخفیفیاز هم اکنون به  انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر  ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

 

 

طرح 2 : طرح پکیج 3 ماهه

 

به کلیه کاربران  که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت  نمایند جایزه تعلق خواهد گرفت:

 

تخفیفات

شرایط

2 ماه سرویس اینترنت رايگان

یا

6 GB حجم رایگان

 

کاربرانی که اقدام به تمدید و برقراری سرویس خود بصورت 3 ماهه نمایند با پکیج های 3 ماهه را از هر سرعتی را انتخاب کنند.

 

نکات ::

* ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان، 1GB مي باشد

 

* طرح پکیج 3 ماهه در صورتي به کاربران پارسيان نت اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر اکانت هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد سرویس انجام دهند تا طرح اعمال شود.

 

* کلیه کاربرانی می توانند قبل از پایان قراردادشان (حتی از هم اکنون ) اقدام به خرید پکیج 3 ماهه از هر سرعت دلخواه نمایند. پس از خرید؛ نه تنها تاریخ 3 ماهه به انتهای قراردادشان افزوده و ترافیک نیز اضافه خواهد شد بلکه

  2 ماه رایگان نیز اعمال خواهد شد