صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

جشنواره تابستانه ADSL 1392 پارسیان نت ......(اولویت مراجعه در اولویت واگذاری است)

 

جشنوارهADSL   تابستانه  1392  شرکت پارسيان نت

 

مهلت جشنواره از تاريخ   1392/03/17  تا تاريخ   1392/06/17

************************

 

 

طرح 1 : شرايط اختصاص طرح معرفی کاربر:

اختصاص طرح

نوع طرح تشویقی

برای کاربران

پارسیان

به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند

یک ماه سرویس رایگان تعلق خواهد گرفت.

براي کاربران جديد معرفي شده

 مشتريان معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز

یک ماه سرویس رایگان دريافت خواهند کرد.

 

نکات::

* این طرح در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کنند.

 

* این طرح در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام دهد که البته تخفیف به این تمدید اعمال خواهد شد.

 

* اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد می توانند سرویس موجود خود را تمدید نمایند تا تخفیف بر روی آن اعمال شود و این تعرفه تخفیفیاز هم اکنون به  انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر  ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

**********************************

طرح 2 : شرايط اختصاصي  طرح تابستانه براي کاربران جديد :

 

تخفیفات

شرایط

یک مودم تک پورت رایگان   +

برقراری رایگان

 

درصورتي که کاربر قرارداد دو ساله از سرویس (512k/15G) خريداري کند.

یک مودم رایگان+ برقراری رایگان

که در مجموع 24 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

2 ماه اينترنت رايگان  +

70 % تخفیف برقراری سرویس +

10% تخفیف مودم تک پورت

 

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند.

10% تخفیف مودم تک پورت +  70% تخفیف برقراری سرویس +2 ماه سرویس رايگان که در مجموع 14 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

1 ماه اينترنت رايگان  +

50 % تخفیف برقراری سرویس +

5 % تخفیف مودم تک پورت

 

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6 ماهه خريداري کند.

5 % تخفیف مودم تک پورت + 50% تخفیف برقراری سرویس  +

1 ماه اينترنت رايگان که در مجموع 7 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

 

برقراری سرویس  رایگان

 

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند.

برقراری سرویس  رایگان اهدا خواهد شد.

 

 

نکات ::

* کلیه کاربران که از خودشان مودم دارند و مودم رایگان هم به آنها تعلق میگیرد می توانند مودم رایگان خود را با مقدار 15GB ترافیک مازاد معاوضه نمایند

 

* در صورت نیاز و تمایل مشتری ؛ تحویل و نصب سرویس در مکان مشترک رایگان می باشد

 

* ترافيک حجمي به ازاي هر  ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد

 

**************************

طرح 3 : ویژه کاربران پارسیان نت:

کليه کاربراني که تا پايان شهریور ماه  سال 1392 به عملکرد هاي زير برسند شامل طرح تشويقي زیر خواهند شد.

نوع طرح تشویقی

شرایط

1 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1392 کل ماههای فعالیتشان  بالاتر از 15 ماه باشد

2 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1392 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 20 ماه باشد

3 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1392 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 25 ماه باشد

4 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1392 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 30 ماه باشد

5 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1392 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 40 ماه باشد

 

نکته1: در صورتي که کاربرانی هم اکنون نيز به يکي از موارد جدول بالا رسيده مي باشد مي تواند به شرکت تماس گرفته و جشنواره خود را دريافت کند.

نکته2: در صورتي که کاربر تمايل به جابجايي ماه رايگان خود با ترافيک مازاد داشته باشد به ازاي هر ماه رايگان 3GB  اهدا خواهد شد.

 

نکته3: ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان  1GB مي باشد.

 

نکته4 : باید کل ماههای فعالیشان بصورت مداوم بوده باشد و در صورتی که وقفه ای داشته باشند طرحی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 

نکته5: کاربراني که تمايل دارند ترافيک مازاد به جاي ماه رايگان دريافت کنند اما تاريخ پايان قرارداشان نزديک است و ممکن است ترافيک اختصاص يافته بسوزد مي توانند ابتدا تمديد قرارداد نموده سپس نسبت به دريافت ترافيک مازاد تشويقي اقدام نمايند

"" طرح 3 جشنواره تابستانه فقط مخصوص کاربران پارسيان نت مي باشند""

 

************************************

طرح 4 : طرح طلایی تابستانه برای کاربران :

به کلیه کاربران جدید و قدیم که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت زیر نمایند جایزه تعلق خواهد گرفت:

نوع طرح تشویقی

شرایط

12 ماه سرویس اینترنت رايگان

یا

20GB  حجم رایگان

کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 24 ماهه نمایند یعنی پکیج های 12 ماهه را از هر سرعتی را دو بار خرید نمایند.

6 ماه سرویس  اینترنت رايگان

یا

15GB  حجم رایگان

کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 12 ماهه نمایند یعنی پکیج های 6 ماهه را از هر سرعتی را دو بار خرید نمایند.

3 ماه سرویس  اینترنت رايگان

یا

10GB  حجم رایگان

کاربرانی که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت 6 ماهه نمایند یعنی پکیج های 3 ماهه را از هر سرعتی را دو بار خرید نمایند.

 

نکته1 : ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان، 1GB مي باشد

 

نکته2 : طرح طلایی در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر اکانت هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد سرویس انجام دهند تا طرح اعمال شود.