صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

**اکانت رایگان به مناسبت عید فطر**

*عير سعيد فطر بر تمام مسلمانان آزاده تبريک و تهنيت باد*


شرکت پارسيان سيستم به مناسبت اين عيد بزرگ اکانت رايگان اينترنت پرسرعت ADSL با ترافيک نامحدود تقديم مي دارد:
اين اکانت براي روز عيد فعال و قابل استفاده خواهد بود

لطفا در استفاده از USER/PASS مناسب طبق ليست زير دقت فرماييد:

کاربران مرکز دانشگاه:
با پش شماره تلفن هاي : 321 / 322 / 323 / 326
User=adsl@dparsian
Pass = 110110
 
کاربران مرکز بهشتي:
با پيش شماره هاي : 225 / 226
User=adsl@bparsian
Pass = 110110

کاربران مرکز انقلاب :
با پيش شماره هاي : 220 / 221 / 222 / 229
User=adsl@eparsian
Pass = 110110

کاربران مرکز اميرکلا:
با پيش شماره هاي : 325 / 324
User=adsl@aparsian
Pass = 110110