صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

جشنواره تابستانه ADSL پارسیان نت (سیستم) با 5 طرح متنوع

جشنوارهADSL   تابستان شرکت پارسيان سيستم تبرستان

 

اين جشنواره از تاريخ   03/15/ 1391  تا تاريخ   1391/06/15    ادامه خواهد داشت

نکته قابل توجه : در طول مدت جشنواره فقط یکی از  طرحها قابل واگذاری می باشد به جز  در مورد طرح اول که معرفی کاربر می باشد؛ محدودیتی وجود ندارد

 

شرايط اختصاص جشنواره معرفی کاربر:

 

اختصاص طرح

نوع طرح تشویقی

 

برای کاربران

پارسیان

به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند

یک ماه سرویس تعلق خواهد گرفت.

اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد  2 ماه سرویس  به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.

 

براي کاربران جديد معرفي شده

 مشتريان معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز

یک ماه سرویس دريافت خواهند کرد.

در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد  2 ماه سرویس  دريافت خواهد نمود.

 

نکات::

* تخفیف سرويس در صورتي به کاربر جديد اختصاص داده مي شود که کاربر جديد يکي از سرويسهاي شرکت را انتخاب نموده و هزينه هاي آنرا پرداخت نمايد و سپس نسبت به دريافت طرح خود اقدام کنند.

 

* تخفیف سرويس در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر او هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد انجام دهد که البته تخفیف به این تمدید اعمال خواهد شد.

 

* اگر کاربران شرکت مشتري جديد معرفي کنند اما هنوز تاريخ قرارداد آنها باقي مانده باشد می توانند سرویس موجود خود را تمدید نمایند تا تخفیف بر روی آن اعمال شود و این تعرفه تخفیفیاز هم اکنون به  انتهاي تاريخ آنها اضافه خواهد شد.(تاريخ آنها تمديد و حجم مشخص شده به آنها اختصاص داده مي شود)

 

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر  ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

 

توجه : با اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

 

جشنواره تابستانه براي کاربران قدیمی::

 

کليه کاربراني که تا پايان شهریور ماه  سال 1391 به عملکرد هاي زير برسند شامل طرح تشويقي زیر خواهند شد.

 

نوع طرح تشویقی

شرایط

1 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1391 کل ماههای فعالیتشان  بالاتر از 10 ماه باشد

2 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1391 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 15 ماه باشد

3 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1391 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 20 ماه باشد

4 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1391 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 25 ماه باشد

5 ماه اینترنت رایگان

کاربراني که حداکثر تا پايان شهریور ماه 1391 کل ماههای مصرفي شان بالاتر از 30 ماه باشد

 

نکته1: در صورتي که کاربرانی هم اکنون نيز به يکي از موارد جدول بالا رسيده مي باشد مي تواند به شرکت تماس گرفته و جشنواره خود را دريافت کند.

 

نکته2: در صورتي که کاربر تمايل به جابجايي ماه رايگان خود با ترافيک مازاد داشته باشد به ازاي هر ماه
رايگان 5GB  اهدا خواهد شد.

 

نکته3: ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان  1GB مي باشد.

 

نکته4 : باید کل ماههای فعالیشان بصورت مداوم بوده باشد و در صورتی که وقفه ای داشته باشند طرحی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 

نکته5: کاربراني که تمايل دارند ترافيک مازاد به جاي ماه رايگان دريافت کنند اما تاريخ پايان قرارداشان نزديک است و ممکن است ترافيک اختصاص يافته بسوزد مي توانند ابتدا تمديد قرارداد نموده سپس نسبت به دريافت ترافيک مازاد تشويقي اقدام نمايند

"" اين طرح جشنواره تابستانه فقط مخصوص کاربران پارسيان مي باشند""

 

 

جشنواره تابستانه  برای کاربرانی که در گذشته از شرکت سرویس داشتند:

 

به کلیه کاربرانی که در گذشته از شرکت پارسیان سیستم سرویس داشتند و اکنون ندارد در صورتی که مجدد اقدام به دریافت سرویس نمایند طرح های تشویقی زیر تعلق خواهد گرفت:

 

نوع طرح تشویقی

شرایط

3 ماه اینترنت رايگان

یا

30GB  ترافیک مازاد

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند 3 ماه سرویس رايگان که در مجموع 15 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

 یا

(یک ساله 12GBترافیک)+(30GB ترافیک رایگان)=42GB ترافیک

2 ماه اینترنت رايگان

یا

20GB  ترافیک مازاد

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6 ماهه خريداري کند 2 ماه سرویس رايگان که در مجموع 8 ماه اینترنت خواهد بود اهدا خواهد شد.

  یا

(6 ماهه 10GBترافیک) + (20GB ترافیک رایگان)= 30GB ترافیک

1 ماه اینترنت رايگان

یا

10GB  ترافیک مازاد

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند 1 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 4 ماه اینترنت خواهد شد. 

یا

(3 ماهه 6 GBترافیک)+(10GB ترافیک رایگان)=16GB ترافیک

5GB  ترافیک مازاد

در صورتی که کاربر پکیج 1 ماهه را از هر سرعتی انتخاب نماید.

 

نکات :

1-    کلیه کاربرانی قدیمی که از شرکت مجدد سرویس دریافت کنند نصف هزینه (8000 تومان) برقراری سرویس را پرداخت می کنند.

2-     ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان  1GB مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط اختصاصي  جشنواره تابستانه براي کاربران جديد :

 

الف = در صورتي که کاربر جديد باشند::

 

نوع طرح تشویقی

شرایط

3 ماه اينترنت رايگان +

یک مودم رايگان تک پورت

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند. يک مودم رايگان تک پورت + 2 ماه سرویس رايگان که در مجموع 14 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

یک مودم رايگان تک پورت

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6ماهه خريداري کند. 3 ماه سرویس رايگان که در مجموع 9 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

3 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند 2 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 5 ماه اینترنت خواهد شد.

2 ماه  اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر  قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري کند 1 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 2 ماه اینترنت خواهد شد.

 

ب = در صورتي که کاربر جدید از شرکت ديگر سرويس داشته باشند::

 

نوع طرح تشویقی

شرایط

 

6 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 12 ماهه و يا پکيج هاي 12 ماهه خريداري کند 5 ماه سرویس رايگان که در مجموع 18 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

4 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 6 ماهه و يا پکيج هاي 6 ماهه خريداري کند 4 ماه سرویس رايگان که در مجموع 10 ماه اینترنت رايگان خواهد بود اهدا خواهد شد.

3 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر قرارداد 3 ماهه و يا پکيج هاي 3ماهه خريداري کند 3 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 5 ماه اینترنت خواهد شد.

2 ماه اینترنت رايگان

درصورتي که کاربر  قرارداد 1 ماهه و يا پکيج هاي 1ماهه خريداري کند 1 ماه سرویس رايگان داده خواهد شد. که در مجموع 2 ماه اینترنت خواهد شد.

نکات ::

* کلیه کاربران که از خودشان مودم دارند و مودم رایگان هم به آنها تعلق میگیرد می توانند مودم رایگان خود را مقدار 10GB ترافیک مازاد معاوضه نمایند

* ترافيک حجمي به ازاي هر  ماه رايگان؛ 1GB خواهد بود.

* هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 2GB  ترافيک رايگان معاوضه نمايند.

* مشتري مي تواند با پرداخت مابه التفاوت، مودم تک پورت خود را با يک مودم وايرلس جابجا نمايد.

اجراي هر يک از بندهاي فوق بند شرايط بند قبلي يا بعدي منتفي خواهد شد يعني هر فرد مي تواند شامل فقط يکي از بندهاي فوق باشد.

 

 

 

طرح طلایی جشنواره  تابستانه  یا  طرح ضرب در 2 (×2) :

 

به کلیه کاربران جدید و قدیم که اقدام به تمدید سرویس خود بصورت زیر نمایند جایزه تعلق خواهد گرفت:

 

نوع طرح تشویقی

شرایط

12 ماه سرویس اینترنت رايگان

کاربرانی که اقدام به تمدید خود بصورت 12 ماهه نمایند با پکیج های 12 ماهه را از هر سرعتی را انتخاب کنند.

6 ماه سرویس  اینترنت رايگان

کاربرانی که اقدام به تمدید خود بصورت 6 ماهه نمایند با پکیج های

6 ماهه را از هر سرعتی را انتخاب کنند.

3 ماه سرویس  اینترنت رايگان

کاربرانی که اقدام به تمدید خود بصورت 3 ماهه نمایند با پکیج های

3 ماهه را از هر سرعتی را انتخاب کنند.

 

نکته1 : ترافيک تخصيص يافته براي هر ماه رايگان، 1GB مي باشد

 

نکته2 : طرح طلایی در صورتي به کاربران پارسيان اختصاص داده مي شود که بدهي نداشته باشد و تاريخ و ترافيک حال حاضر اکانت هم تمام نشده باشد در غير اين صورت ابتدا بايد تمديد سرویس انجام دهند تا طرح اعمال شود.

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

پارسیان سیستم تبرستان

3221551               PARSIANET.COM