صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

فروش ADSL .....سرعت 512k.....ترافیک10GB.....یکساله.....29900تومان...(فروش محدود)

پروموشن ویژه در جشنواره تابستانه پارسیان نت
(فقط برای کاربران جدید)


سرعت 512k
یکساله (12ماهه)

فقط 29900 تومان
ترافیک 10GB

*********************
(فروش بصورت محدود)

 

اولویت مراجعه در اولویت واگذاری قرار دارد

 

 

مهلت فروش تا   تکمیل شده ظرفیت محدود...!